Intensivisten verwerpen nieuwe IC-richtlijn

De intensivisten hebben de IC-richtlijn gisterenavond 1 juli in een bijeenkomst verworpen. Eerder hadden de internisten en anesthesisten al wel ingestemd met de richtlijn.

Van de 425 aanwezige leden stemde 46 procent voor, 54 procent tegen, melden leden die aanwezig waren. De tegenstanders komen vooral uit de hoek van de ziekenhuizen met een kleine IC, omdat de nieuwe richtlijn ingrijpende gevolgen voor hen heeft. Ze moeten ervoor zorgen dat er 24/7 een intensivist aanwezig is. De opstellers van de richtlijn stellen dat de patiëntenzorg hier beter van wordt, maar tegenstanders vinden dat de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor onderbreekt. Volgens kleine algemene ziekenhuizen zijn kleine IC’s een miljoen euro per jaar extra kwijt om de bezetting van intensivisten op orde te krijgen. Ze hebben de afgelopen jaren een lobby gevoerd tegen de richtlijn.

Namens het WZA hebben beide intensivisten, Johan Lutisan en Harald Faber, ook tegen de richtlijn gestemd. De wetenschappelijke onderbouwing ontbrak in deze richtlijn.

Johan Lutisan: Deze richtlijn zou leiden tot verdwijnen van de Intensive Care zorg in het WZA en daarmee zou grote delen van zorg uit het WZA verdwijnen, denk aan de SEH en de verloskunde. Het is daarom goed dat er nu een richtlijn gaat komen die ook het belang van de Intensive Care in de kleine ziekenhuizen behartigt. Dit om de goede kwaliteit van zorg die ook op kleine Intensive Care’s geboden wordt te behouden. Wetenschappelijk is immers in de publicatie van Kluge et al recent in de “Journal van Intensive Care Medicine” aangetoond dat uitkomsten op alle niveaus van de Intensive Care’s in Nederland gelijk zijn.