Bekostiging insulinepompen blijft onder de hulpmiddelenzorg

Goed nieuws voor (aanstaande) insulinepompgebruikers. Zorginstituut Nederland adviseert de minister om de bekostiging van insulinepompen onder de hulpmiddelenzorg te laten vallen, zoals dat nu ook gebeurt. Eerder stelde het Zorginstituut voor dat insulinepompen niet meer vanuit de hulpmiddelenzorg worden verstrekt, maar dat ze uit het ziekenhuisbudget betaald worden. Het Zorginstituut ziet daar nu van af. Daarmee neemt het Zorginstituut het advies over van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), waar ook Diabetesvereniging Nederland in vertegenwoordigd is.
Risico
Beleidsadviseur Eglantine Barents van de Diabetesvereniging noemt dit “heel goed nieuws”. Zij is al jaren betrokken bij dit onderwerp. “Al sinds 2009 heeft Diabetesvereniging Nederland gestreden tegen de overheveling van de insulinepomp naar het ziekenhuisbudget. Ook via de NDF hebben we onze stem laten horen. Bij bekostiging van insulinepompen vanuit het ziekenhuis is het een serieus risico dat diabetesteams onvoldoende insulinepomptherapie kunnen bieden, omdat het ziekenhuis uit hetzelfde budget ook andere urgente en kostbare zorg moet bieden. We zien dat ook bij continuglucosemonitoring: het aanbod blijft achter bij de vraag. We zij dus blij dat kinderartsen en internisten pomptherapie kunnen blijven bieden voor patiënten voor wie zij dat van belang vinden.”
Kwaliteitscriteria
In plaats van de wijziging in bekostiging wil Zorginstituut Nederland inzetten op de implementatie van de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie. Deze staan in het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie van de NDF. Medewerkers en vrijwilligers van Diabetesvereniging Nederland werkten daaraan mee. Het document stelt concrete eisen aan alle betrokkenen bij insulinepomptherapie: patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars.

Bron: DVN