Hypertensie betekent een verhoogde bloeddruk. Hypertensie is geen ziekte en gaat meestal niet gepaard met klachten. Het verhoogt de kans op het krijgen van hart en vaatziekten zoals een beroerte of een hartinfarct.

aahypertttt(1)De bloeddruk wordt uitgedrukt in een boven(systole) en een onderdruk (diastole). Meestal wordt de bloeddruk gemeten met een bloeddrukmeter in de spreekkamer van de huisarts of de specialist. Er kan ook een 24 uurs meting gedaan worden om een overzicht te krijgen hoe vaak de bloeddruk gedurende de dag verhoogd is.

Een normale bloeddruk ligt rond de 120 bovendruk en 80 onderdruk. Een bloeddruk boven de 140 bovendruk en 90 onderdruk wordt als verhoogd beschouwd. Bij mensen die een hart en vaatziekte gehad hebben of een nierziekte hebben geldt een bloeddruk boven de 130 bovendruk en 80 onderdruk als verhoogd.

Meestal wordt geen oorzaak voor de verhoogde bloeddruk gevonden (essentiële hypertensie). Een genetische aanleg al dan niet in combinatie met uitlokkende factoren zoals overgewicht, weinig beweging, overmatig gebruik van zout en drop kan een verhoogde bloeddruk veroorzaken. In sommige gevallen wordt wel een oorzaak voor de verhoogde bloeddruk gevonden: zoals een nierziekte, of een hormonale afwijking (secundaire hypertensie).

Een verhoogde bloeddruk betekent niet automatisch dat u ook behandeld moet worden. Verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht, cholesterolgehalte, rookgedrag en voorgeschiedenis bepalen of u in aanmerking komt voor een behandeling met medicijnen.

Bereken uw risico:  www.scoremeter.nl