Hypothyreoïdie = te langzaam werkende schildklier

Wanneer de schildklier te weinig aan schildklierhormoon produceert, wordt gesproken over hypothyreoïdie. Hypo betekent te weinig en thyreoïd duidt op de schildklier.

Welke klachten kan hypothyreoïdie veroorzaken?

De klachten en verschijnselen die bij hypothyreoïdie voorkomen, kunnen zich ook voordoen bij andere ziekten. Hierdoor is hypothyreoïdie een aandoening die soms pas laat wordt herkend. Vooral ook omdat de klachten meestal zeer geleidelijk ontstaan. Veel voorkomende klachten zijn: traagheid, kouwelijk zijn, lusteloosheid, soms depressie, droge huid, slechte haar- en nagelgroei en een geringe gewichtstoename.

Hoe ontstaat hypothyreoïdie?

Meestal is het tekort aan schildklierhormoon het gevolg van afwijkingen in de schildklier zelf. De meest voorkomende oorzaken zijn:
– een langdurige ontstekingsachtige ziekte van de schildklier;
– een aangeboren afwijking van het schildklierweefsel;
– een bepaald soort geneesmiddelengebruik.

Hoe wordt hypothyreoïdie behandeld?

Hoewel er verschillende oorzaken voor hypothyreoïdie zijn, is de behandeling gelijk. Deze behandeling is erop gericht het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen. Voor deze aanvulling zijn er zuivere schildklierhormoonpreparaten. Deze geneesmiddelen moeten dagelijks op de nuchtere maag (30 minuten voor de maaltijd) worden ingenomen. De behandelend arts stelt voor iedere patiënt de dosering nauwkeurig vast. De dosering wordt doorgaans langzaam opgehoogd, totdat de patiënt geheel klachtenvrij is. Dit instellen van de therapie wordt nauwkeurig gevolgd door middel van bloedonderzoek. Het is belangrijk om de adviezen van de behandelend arts op te volgen en niet zelf de dosering aan te passen.

Hoe gaat de behandeling verder?

Met enige regelmaat zal de behandelend arts de hoeveelheid schildklierhormoon in uw bloed controleren. In sommige gevallen zal het nodig zijn de dosering aan te passen. Meestal zult u deze schildklierhormoon bevattende geneesmiddelen levenslang moeten blijven gebruiken. Bij zwangerschap dient u zo snel mogelijk uw behandelend arts te raadplegen.