Hormoonbepaling door bloedafname

De schildklierhormoonproductie wordt bepaald met behulp van een bloedmonster van de patiënt. Dit gebeurt meestal door het aanprikken van een ader in de elleboogholte. In het laboratorium wordt het schildklierhormoongehalte bepaald. Meestal betreft het de hormonen TSH en T4; in sommige gevallen wordt ook naar T3 gekeken. Aan de hand van de uitslagen kan de behandelend arts bepalen hoe de schildklier functioneert.

Schildklierscan

Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt de functie van een orgaan onderzocht met behulp van isotopen. Om de schildklier in beeld te brengen, wordt een radioactief-gemerkte stof toegediend die vooral door het te onderzoeken orgaan wordt opgenomen. Bij de schildklierdiagnostiek betreft het de stoffen jodium of technetium. Met behulp van een camera wordt de door de isotopen uitgezonden straling opgevangen en omgezet in een afbeelding. Voor de diagnostiek wordt meestal gebruik gemaakt van isotopen die kort in het lichaam blijven of slechts korte tijd radioactief zijn. Dit om de radioactieve belasting zo laag mogelijk te houden.

Echografie van de schildklier

Een andere onderzoeksmethode is de echografie. Bij dit onderzoek worden voor het menselijke oor onhoorbare geluidsgolven naar de schildklier en omgeving gestuurd en wordt de echo van het geluid opgevangen. Aan de hand van het echopatroon kan een beeld worden verkregen van de schildklier. Zo is te zien of er een vergrote schildklier (struma) is en of deze vergrote schildklier bijvoorbeeld druk op de luchtpijp uitoefent; ook kan worden geconstateerd of er plaatselijke zwellingen in de schildklier zijn (nodi). Echografie is een patiëntvriendelijk onderzoek zonder stralingbelasting, maar geeft geen informatie over de werking van de schildklier.

Cytologische punctie

Als bij lichamelijk onderzoek of bij echografie een of meer knobbels worden gevonden, wil de arts soms nader onderzoek doen. Onder geleide van echografie kan een dunne naald in de te onderzoeken knobbel worden gebracht. Met een spuit kan vervolgens wat weefsel of vocht worden opgezogen. De punctie is weinig pijnlijk. Het verkregen weefsel wordt microscopisch onderzocht