Per 1 februari is in het WZA het nieuwe specialisme Geriatrie opgezet in samenwerking met de vakgroep Geriatrie van het Martini Ziekenhuis.

De vakgroep Geriatrie van het Martini Ziekenhuis bestond al uit twee geriaters. In samenwerking met het WZA is nu deze derde geriater geworven en aangenomen. Geriatrie gaat over de preventie en behandeling van ouderdomsziekten. Vragen aan de geriater kunnen gaan over bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen en vallen, continentieproblemen, polyfarmacie, plotseling ontstane verwardheid, eenzaamheidsgevoelens en geheugenproblematiek. Vanaf 1 april werkt Marieke Hartgerink twee dagen per week in het WZA en kunnen specialisten en huisartsen ook naar haar gaan verwijzen voor poliklinische consulten.

Door deze samenwerking is de continuïteit van de vakgroep en het vakgebied Geriatrie in beide ziekenhuizen beter geborgd. De geriaters kunnen indien nodig inhoudelijk ruggespraak houden met elkaar en er zijn meer mogelijkheden tot vervanging bij afwezigheid of ziekte. Op termijn behoort een dienstenstructuur tot de mogelijkheden.

Het geriatrisch team van het WZA bestaat uit geriater Marieke Hartgerink, en geriatrie-verpleegkundigen Elsje van der Wal en Cindy Drenth.
Telefoonnr. 5061/ 5062 geriatrie-verpleegkundigen
Telefoonr. 5063 geriater