Interne geneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met inwendige ziekten. Binnen het specialisme bestaan verschillende aandachtsgebieden zoals oncologie (kanker), nefrologie (nierziekten), endocrinologie (hormoon- en stofwisselingsziekten), hematologie (bloedziekten), vasculaire geneeskunde (vaatziekten) en intensive care. Meer informatie vindt u in Wat doet een internist.
Gastro-enterologie (maag- darm- leverziekten) wordt beschouwd als een apart specialisme. Meer informatie hierover vindt u in  Maag- darm- leverziekten. De maag- darm- leverarts werkt in B.V. verband nauw samen met de internisten.

Interne verpleegafdeling

Patiënten die vanwege een inwendige ziekte een nachtje of langer in het ziekenhuis moeten blijven, worden opgenomen op afdeling A1.

Afdeling A1 is telefonisch bereikbaar op nummer:
(0592) 325 510.

Oncologieverpleegkundige

Bij de behandeling van patiënten met kanker werken de internisten regelmatig samen met de oncologieverpleegkundigen van het ziekenhuis. De oncologieverpleegkundigen worden standaard ingeschakeld bij patiënten die chemotherapie krijgen. Verder worden patiënten vaak doorverwezen naar de oncologieverpleegkundigen wanneer zij te horen hebben gekregen dat zij kanker hebben.
Wie tijdens of na de chemokuren behoefte heeft aan een extra gesprek met de oncologieverpleegkundige, kan zelf contact opnemen. De oncologieverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op nummer (0592) 325 506. Voor een persoonlijk gesprek kan een afspraak worden gemaakt via de polikliniek interne geneeskunde. De polikliniek is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur op telefoonnummer (0592) 325 155.

Vaatrisicopoli

Patiënten die in het WZA terecht komen vanwege een probleem met hun bloedvaten, kunnen door de betreffende specialist (meestal een chirurg of neuroloog) worden doorverwezen naar de vasculair verpleegkundige. Aan de hand van een vragenlijst, laboratoriumonderzoek en lichamelijk onderzoek inventariseert deze in hoeverre een patiënt een risico loopt om hart- en vaatziekten te krijgen. Op basis van de resultaten wordt door een internist en een cardioloog bepaald wat voor de patiënt de beste behandeling is teneinde het risico van hart- en vaatziekten te verminderen. Vaak gaat het om een combinatie van medicijnen en leefstijladviezen. In de loop van een paar gesprekken begeleidt de vasculair verpleegkundige de patiënt vervolgens om op een goede manier met de voorgeschreven medicijnen en de leefstijladviezen om te gaan.
Ook als u nog niet bij een specialist onder behandeling bent, kunt u een afspraak maken op de vasculaire preventiepoli. U heeft dan wel een verwijsbriefje nodig van uw huisarts.
Uitgebreidere informatie over de vasculaire preventiepoli vindt u hier.

Osteoporose-poli

Patiënten ouder dan 50 jaar die in het WZA onder behandeling zijn vanwege een botbreuk, krijgen het advies om zich te laten onderzoeken op osteoporose (botontkalking). Om vast te kunnen stellen of iemand osteoporose heeft, wordt een botdichtheidsmeting gedaan. Dit is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstralen de botdichtheid wordt gemeten van de heupen en rugwervels. Uit de mate van botdichtheid kan worden afgeleid in hoeverre er sprake is van botontkalking. De patiënt komt bij de internist om de uitslag van het onderzoek te bespreken. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van osteoporose, wordt met de patiënt overlegd wat de beste behandeling is.

Wachttijden

Als u wilt weten hoe lang het duurt voordat u terecht kunt op de polikliniek of voordat u aan de beurt bent voor een bepaalde behandeling, klik dan hier.

Diabetesverpleegkundige

De meeste patiënten met diabetes die onder behandeling zijn van een internist, komen één keer per jaar voor controle bij de internist en drie keer per jaar bij de diabetesverpleegkundige. Tijdens de controlebezoeken aan de diabetesverpleegkundige leren patiënten hoe zij in de dagelijkse praktijk maar ook in crisissituaties zo goed mogelijk kunnen omgaan met hun ziekte. De diabetesverpleegkundige helpt patiënten inzicht te krijgen in de aard van de ziekte en oefent met hen bepaalde vaardigheden zoals het hanteren van de insulinepen en het meten van de bloedglucosewaarden. Ten minste één keer per jaar vindt een uitgebreid voetonderzoek plaats. Regelmatig heeft de diabetesverpleegkundige overleg met de internist over het beloop en aanpassing medicatie.
Wie een afspraak wil maken met de diabetesverpleegkundige of bloedglucose-dagcurves wil doorgeven, kan e-mailen naar:diabetes@wza.nl Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer (0592) 325 289.

Diëtist

De internisten verwijzen regelmatig patiënten door naar de diëtisten van het WZA in verband met een voedings- of dieetadvies. Meer informatie over de afdeling diëtetiek vindt u hier. 

Obesitas-poli

Over diverse onderzoeken en behandelingen op het gebied van de interne geneeskunde heeft het WZA patiëntenvoorlichtingsfolders uitgegeven. Bent u geïnteresseerd in de inhoud, dan kunt u hier klikken.

wza google(1)Als u meer informatie wilt over een bepaalde ziekte, kunt u de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie raadplegen:www.npcf.nlOnder ‘Adressengids’ vindt u adressen en aanvullende gegevens van alle patiënten- en consumentenorganisaties in Nederland met een link naar de website van de verschillende organisaties.