In overleg met uw behandelend arts krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief jodium om ervoor te zorgen dat uw schildklier minder schildklierhormoon gaat produceren. In onderstaande tekst leest u wat de behandeling inhoudt, en welke gedragsregels van toepassing zijn nadat het radioactieve jodium is toegediend.

 Werking van radioactief jodium

De schildklier neem vrijwel al het jodium op dat via uw voedsel in uw lichaam komt. Als er radioactief jodium wordt toegediend, neemt de schildklier dat op dezelfde manier op. Wanneer het radioactieve jodium in de schildklier is gekomen, heeft de straling tot gevolg dat de schildklier minder snel gaat werken, en dus minder hormoon gaat produceren.
Het duurt vrij lang voordat het effect van de behandeling merkbaar wordt. Meestal is dat pas na enkele maanden het geval.
Niet alle straling van het radioactieve jodium komt in de schildklier terecht. Een klein gedeelte van de radioactieve deeltjes verlaat het lichaam via de urine. Dit is met name het geval in de eerste vierentwintig uur nadat het jodium is toegediend.
Voor zover bekend heeft een behandeling met radioactief jodium geen schadelijke bijwerkingen.
Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, wordt de behandeling met radioactief jodium uitgesteld! Op deze manier wordt voorkomen dat uw baby straling krijgt.

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk dat u in de periode voorafgaand aan de behandeling met radioactief jodium stopt met het gebruik van bepaalde medicijnen:
bij Thyrax, Eltroxin, Euthyrox en Levothyroxine: 4 weken van tevoren stoppen;
• bij Carbimazol, Strumazol en Propyl Thio Uracil: 5 dagen van tevoren stoppen.
Gebruikt u andere medicijnen, dan kunt u daar gewoon mee doorgaan, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken.
Voorafgaand aan de behandeling mag u gewoon eten en drinken.

Het toedienen van radioactief jodium

Het toedienen van radioactief jodium vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde. U krijgt het jodium in de vorm van een capsule. De capsule kunt u met water doorslikken. Wanneer u de capsule heeft doorgeslikt, kunt u meteen daarna naar huis.

Gedragsregels

De eerste dagen na de behandeling zendt uw lichaam in heel lichte mate straling uit. Ook uw urine bevat radioactiviteit. Hoewel het maar om heel kleine hoeveelheden gaat, is het toch voldoende om andere personen aan straling bloot te kunnen stellen. Dit brengt weliswaar geen direct gevaar met zich mee, maar de hoeveelheid straling dient toch altijd zo klein mogelijk te zijn. Dat is voor iedereen van belang, maar voor zwangere vrouwen en kleine kinderen in het bijzonder. U wordt daarom dringend verzocht om de hierna volgende gedragsregels te respecteren. Afhankelijk van de hoeveelheidradioactief jodium die u heeft gekregen, dient u de gedragsregels gedurende één of twee weken op te volgen.
U hoort van de medewerker die het jodium toedient, wat in uw geval van toepassing is.

Algemeen

U moet zoveel mogelijk afstand bewaren ten opzichte van uw huisgenoten. In ieder geval één meter, maar als u langere tijd achtereen bij elkaar bent (bijvoorbeeld tijdens de maaltijd) twee meter of meer. Bij personen vanongeveer zestig jaar en ouder is de kans erg klein dat zij schade oplopen door radioactieve straling. In hun aanwezigheid hoeft u niet zoveel afstand te bewaren.

Kleine kinderen

Kleine kinderen (tot en met tien jaar) zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Daarom moet u direct lichamelijk contact vermijden en zo ver mogelijk uit hun buurt blijven. U kunt uw kinderen dus niet zelf verzorgen.Als er geen huisgenoot is die dit in uw plaats kan doen, moeten uw kinderen zolang bij familie of vrienden worden ondergebracht.

Partners

U en uw partner doen er verstandig aan om in aparte kamers te gaan slapen. (Als uw partner ouder is dan zestig, is dat niet per se nodig.) Zorgt u ervoor dat bedden in aangrenzende kamers niet tegen dezelfde muur staan. Dan zou er namelijk toch nog onvoldoende afstand zijn. Knuffelen en seksueel contact dient u te beperken tot ten hoogste een half uur per dag.

Bezoekers

Voor de omgang met bezoekers gelden dezelfde regels als voor het contact met uw huisgenoten. Kleine kinderen en zwangere vrouwen kunnen beter niet op bezoek komen.

Zwangerschap

De eerste zes maanden na de behandeling met radioactief jodium is het niet verstandig om zwanger worden.

Mannen die radioactief jodium hebben gekregen, wordt afgeraden om de eerste zes maanden na de behandeling kinderen te verwekken.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, moet u daarmee voorafgaand aan de behandeling met radioactief jodium stoppen. Na het toedienen van het jodium mag u ook geen borstvoeding meer geven.

Eten en drinken

Met name de eerste twee dagen na het toedienen van het radioactieve jodium is het van belang dat u per dag tenminste twee liter water drinkt om het overtollige jodium zo gauw mogelijk uit uw lichaam te spoelen. U kunt gewooneten.

Toiletbezoek

Als u naar het toilet gaat, moet u zittend plassen. Dit geldt ook voor mannen. Ook wanneer u alleen maar geplast heeft, dient u toiletpapier te gebruiken. Het is belangrijk dat u het toilet meteen doorspoelt. U kunt uw handen het beste op het toilet wassen, zodat deurkrukken schoon blijven.

Urine-incontinentie

Als u spontaan urine verliest, is het verstandig om goed absorberend luiermateriaal te gebruiken. Bovendien dient u de luier geregeld te vervangen en meteen in een vuilniszak te doen. U kunt vuile luiers zonder problemen bijhet andere huisvuil in een zak stoppen.

Werk

U kunt gewoon naar uw werk, tenzij u in uw werk in contact komt met kleine kinderen (tot en met tien jaar).

In dat geval moet u één of twee weken verzuimen (afhankelijk van de hoeveelheid radioactief jodium die u heeft gekregen.). Verder geldt dat u op uw werk, net als thuis, zoveel mogelijk afstand dient te bewaren.

Openbaar vervoer

Als u in de eerste week na de behandeling met het openbaar vervoer reist, mag u niet langer dan één uur naast dezelfde persoon zitten.

Bijeenkomsten

Bioscoopbezoeken of bijeenkomsten waar u een paar uur vlakbij iemand anders zit, dient u te vermijden.

Wasgoed

U kunt uw kleren tegelijk met het andere wasgoed wassen.

Ziekenhuisopname

Als u de eerste week/ de eerste twee weken na de behandeling acuut in het ziekenhuis moet worden opgenomen, is het van belang dat de arts die uw opname regelt, ervan op de hoogte is dat u radioactief jodium heeft gekregen.

Nog vragen?

Op de dag van de behandeling heeft u, voordat u naar de afdeling nucleaire geneeskunde gaat, nog een gesprek met dr. Gonera. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die dan aan hem voorleggen.

Ook kunt u met eventuele vragen bellen naar de poli interne geneeskunde. De poli is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur, op telefoonnummer (0592) 325 155.