aaaaaDe schildklierhormoonproductie staat normaal gesproken onder controle van de hypofyse, een hersenaanhangsel. Dit orgaan scheidt schildklierstimulerend hormoon (TSH, thyreoïd stimulerend hormoon) uit waarmee de schildklierhormoonproductie wordt gereguleerd.
Als het bloed dat langs de hypofyse stroomt te weinig schildklierhormoon bevat dan geeft de hypofyse meer TSH af. Dit zet de schildklier aan tot een grotere hormoonproductie. Als er te veel schildklierhormoon in het bloed zit dan zal de hypofyse de afgifte van TSH verminderen, zodat de schildklier minder gaat produceren. Zo regelt de hypofyse een juist niveau van schildklierhormonen. Dit controlesysteem is te vergelijken met een centrale verwarming waarbij de hypofyse de thermostaat is.

Als de productie van schildklierhormoon in orde is en alle orgaanprocessen goed verlopen, is sprake van euthyreoïdie.