Diabetes Mellitus

De meeste patiënten met diabetes die onder behandeling zijn van een internist, komen één keer per jaar voor controle bij de internist en drie keer per jaar bij de diabetesverpleegkundige. Tijdens de controlebezoeken aan de diabetesverpleegkundige leren patiënten hoe zij in de dagelijkse praktijk maar ook in crisissituaties zo goed mogelijk kunnen omgaan met hun ziekte.

De diabetesverpleegkundige helpt patiënten inzicht te krijgen in de aard van de ziekte en oefent met hen bepaalde vaardigheden zoals het hanteren van de insulinepen en het meten van de bloedglucosewaarden. Ten minste één keer per jaar vindt een uitgebreid voetonderzoek plaats. De diabetesverpleegkundige overleg regelmatig met de internist over de bevindingen en eventuele aanpassing van de medicaite.

Wie een afspraak wil maken met de diabetesverpleegkundige of bloedglucose-dagcurves wil doorgeven, kan e-mailen naar:diabetes@wza.nl Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer (0592) 760040