Nierziekten in het WZA

Binnen de interne geneeskunde is de nefrologie één van de aandachtsgebieden. Een internist-nefroloog behandelt patiënten met acute of chronische nierziekten en probeert achteruitgang van nierfunctie te voorkomen. Afname van nierfunctie komt vaak voor bij mensen met diabetes (suikerziekte) en hoge bloeddruk. Enkele voorbeelden van nierziekten zijn diabetische nefropathie, glomerulonefritis, nefrotisch syndroom, familiaire cystenieren etc.  Een geleidelijke afname van nierfunctie geeft vaak pas klachten als de functie al erg slecht is waardoor de nierschade dan pas laat ontdekt wordt.

Het werkterrein van de intenist-nefroloog omvat:

 • Patiënten met acute afname van nierfunctie
 • Patiënten met chronische nierschade
 • Patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Dialyse patiënten (hemodialyse of peritoneale dialyse)
 • Niertransplantatie patiënten

In het WZA is dokter de Maar internist-nefroloog.
Op Interne van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Hij behandelt mensen met een acute nierziekte en probeert achteruitgang van de nierfunctie bij mensen met chronische nierschade bijvoorbeeld als gevolg van een langdurig te hoge bloeddruk te voorkomen. Bij mensen met een hele slechte nierfunctie (preterminale nierinsufficiëntie) zal dokter de Maar spreken over nierfunctievervangende behandeling. Dit kan zijn een niertransplantatie met een nier van een levende donor danwel dialyse als er geen donor is, of als mensen om andere redenen niet getransplanteerd kunnen worden.

Nierziekten

Mensen hebben gewoonlijk twee nieren. De nieren zijn boonvormige organen van ieder zo´n 12 centimeter. De nieren bevinden zich op de hoogte van uw middel. Ze liggen in een beschermend vetkussentje aan de binnenkant van de rug. In de nieren wordt urine gemaakt die via de urineleiders in de blaas terechtkomt. De nieren krijgen veel bloed via de nierslagader. Dat is het bloed dat wordt gezuiverd.

De nierfuncties:

De nieren hebben drie belangrijke functies:

 1. Verwijderen van afvalstoffen
 2. Regelen van de vochtbalans en bloeddruk
 3. Productie van hormonen voor botaanmaak en bloedaanmaak
 • Verwijderen van afvalstoffen:In het menselijk lichaam worden nuttige stoffen aangemaakt. Er blijven afvalstoffen over. De glomeruli, ongeveer een miljoen filtertjes  per nier, filteren die afvalstoffen uit het bloed waarna ze in de urine het lichaam verlaten. In totaal wordt er per minuut ongeveer 120 ml filtraat gevormd in de nier. Deze filtratatie kunnen we op verschillende manieren meten of schatten en wordt gebruikt als maat voor de nierfunctie.
 • Regelen van de vochtbalans:Het menselijk lichaam bestaat voor 65 procent uit water. De nieren zorgen voor een zo constant mogelijke samenstelling van de lichaamsvloeistoffen. Ook houden ze de hoeveelheid vocht in het lichaam constant. Op die manier zorgen de nieren ervoor dat het lichaam goed kan blijven functioneren bij veel en weinig transpireren, veel en weinig drinken en bij warm en koud weer.
 • Aanmaken van hormonen:De nieren maken hormonen aan die belangrijk zijn voor de bloeddruk (renine), het kalkgehalte in de botten (actief vitamine D) en de productie van rode bloedlichaampjes (erythropoetine).

Nierfunctievervangende behandelingen:

Wanneer de nieren (plotseling of langzamerhand) helemaal of bijna niet meer werken zijn er nierfunctievervangende behandelingen, zoals niertransplantatie, hemodialyse (‘bloedspoeling’), hemofiltratie (‘filteren van overtollige stoffen in het bloed’) en peritoneale dialyse (‘buikspoeling’).

Dialyse Centrum Assen

In het Dialyse Centrum Assen wordt chronische hemodialyse gedaan. Meestal betekent dit dat men drie keer per week 4 uur dialyseert. Op dit moment kunnen er 36 patienten in het Wilhelmina Ziekenhuis dialyseren.

Het DCA is ontstaan door samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis, het Dialyse Centrum Groningen (DCG) en het Wilhelmina Ziekenhuis.

De dialyseverpleegkundigen   en dialysemachines in het WZA zijn afkomstig van het DCG. De dagelijkse organisatie in het centrum vindt plaats vanuit het DCG in samenspraak met oa dr de Maar nefroloog in het Wilhelmina Ziekenhuis. De patiënten die in Assen dialyseren komen uit het Wilhelmina Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis of het DCG.

Er werken drie nefrologen in het DCA dr. WD Kloppenburg (maandagochtend groep), dr. A. Ozyilmaz (maandagmiddag groep) en dr. E.F. de Maar (dinsdagochtend en middag groep).

Op Interne van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Als u in het Wilhelmina ziekenhuis wordt begeleid vanwege een nierfunctie die achteruitgaat kunt u dus ook in ons ziekenhuis gedialyseerd worden.

Voor niertransplantatie of peritoneaal dialyse zult u worden doorgestuurd naar het UMCG.